Klubmodul henter siden
Tilspænding af baghjul
Thomas Krogh Hansen

  13.03.2021
  11:10
Når jeg spænder møtrikken i højre side af baghjulet (ved kæde bakelit kassen) kan baghjulet næsten ikke dreje rundt. Nogen der kan fortælle hvordan baghjulet skal spændes? jeg må gøre noget forkert eller samlet noget forkert
Carl Kalmar Hansen

  14.03.2021
  16:29
Der findes en udmærket tegning over hvad der skal være i baghjulet i reparationshåndbogen der kan downloades her fra siden.
https://mzklub.dk/cms/Clubmzkub/ClubImages/Reparationsh%C3%A5ndb%C3%B8ger/UK_TS250-250_Reparationshaandbog.pdf
 
I den danske manual fastspændingen af baghjulet beskrevet som følgende:
 
Ved den højre svingarm foregår den aksiale fastgørelse af flangebolten, kædeskærmen og kædestrammerne ved hjælp af flangeboltens tilspændingsmøtrik. Under hensyn til plastkædeskærmen andrager tilspændingsmomentet 7kgm.
Efter montering af baghjulet, tilspændes stikakslen, hvorved følgende dele trækkes aksialt an mod flangebolten:
    venstre kædestrammer
    venstre svingarm
    afstandssykket
    bremsemodholdet
    kugleleje og afstandsbøsning.
 
Gunnar Olsen

  14.03.2021
  17:26
Hvis hjul, kædenav og smådele har kørt sammen tidligere, burde der ikke være problemer.
Men, der er "små" forskelle på disse dele, så hvis delene er "udvalgt" fra andre adskildte projekter, eller nyt til anden model, kan der være problemer som beskrevet.
Mål på "dybden" ind til lejet og de dele af navet der skal ind og støtte på det.