Klubmodul henter siden
E 10 benzin
Edvard Korsbæk

  09.01.2020
  16:53
Jeg har griflet på en artikel til næste nr. af MZ Nyt. Jeg har talt/skrevet med rigtigt mange, og været inde på et utal af sider. Nedenstående er hvad jeg er kommet frem til, men jeg vil som altid være glad for kommentarer fra de meget vidende medlemmer af MZ klubben før deadline:
 
 
E10 er på vej, og jeg har gjort en hel del ud af at se på hvad det medfører.
Helt overordnet er der ingen MZ motorcykler der er godkendt til E10 brændstof—Så den simple løsning er bare at lade være med at bruge det. F.eks. OK 100 oktan er E5.
Det virker nu lidt overdrevet at skifte til 100 oktan, når min manual skriver: ”Svarende til konstruktionen skal der anvendes benzin med et oktantal på 79”
 
Så hvad er ulemperne ved et højere ethanolindhold?
 
Ethanol er et opløsningsmiddel, der kan skylle olien af cylindervægge mm.
Ethanol har mindre brændværdi end benzin.
Ethanol kan ændre forbrændingstemperaturen.
Min gennemgang af alt hvad jeg har kunnet finde siger:
Hvis din motor lugger på grænsen med en eller flere egenskaber, kan det tænkes, at det ekstra ethanolindhold skubber den over grænsen.
Vores MZ motorer er nu generelt meget blidt tunet, så det er nok ikke særligt sandsynligt
Hvad der skal ses på er:
 
Hvis benzinhanen begynder at gå stramt, så tjek gummiet i hanen. Den er af nitrilgummi, der ikke er specielt ethanolbestandig.
Det kan tænkes at blandingen skal gøres en smule federe (Større hoveddyse/flyt nålen)
Når motor skal renoveres, så brug udelukkende Viton pakdåser. De er 100% bestandige overfor Ethanol.
Hvis man skifter fra E5 til E10 uden at ændre blanding vil motoren skulle arbejde mere for at levere det samme—Den vil altså køre lidt varmere.
Hvis der kompenseres for E10 med blandingen vil motoren køre en smule koldere.
Benzinslange skal måske skiftes til en nyere, der er E10 godkendt.
ETZ modellerne med oliepumpe—Her er der ingen problemer i pumpedelen. Der kommer jo ikke benzin dertil. Min erfaring er, at pumpen leverer rigeligt olie i forvejen, så jeg ser ingen problemer her.
MZ modeller med olie blandet i benzinen. Her ser jeg heller ikke de store problemer—man kan evnt. Gå ½ procent op i oletilsætning. Hvis den yder mindre (Lidt tvivlsomt!) kan der kompenseres med større hoveddyse/nålestilling.
Scorpion modellerne kører med en Yamaha motor. Jeg har tjekket for den tilsvarende Yamaha motor, og fundet at den er E10 godkendt, men andre har set anderledes. Allerede E5 giver tanken problemer—Lakeringen holder ikke, og det bliver kun værre med E10.
Jeg har ikke kunnet finde noget på Rotax.
Og hvorfor skifter vi så til E10 brændstof?
Fordi der nu kommer dobbelt så meget bioethanol i benzinen, vil der også blive udledt mindre CO2. Samlet vil det reducere udledningen af CO2 med cirka 200.000 ton om året at gå fra E5 til E10.

· Når

Gunnar Olsen

  11.01.2020
  14:35

Det er en udbredt misforståelse at MZ’ere kan køre på oktan 80. Underforstået, så skulle den kunne fungere med 50% petroleum.

I DDR målte og angav man oktantal ud fra andre målemetoder end eksempelvis dem vi bruger i Danmark.

Jeg har ikke fundet en sammenligningstabel, men MZ angiver et sted at man i vestlige lande skal anvende normal benzin (dvs. oktan 92-95).

Kigger man på MZ’ernes kompressionsforhold, ses at de ligger relativt højt, de seneste modeller, omkring 10:1, dette antyder, i høj grad ”superbenzin”, altså højere end oktan 95.

Erfaringer med 300 cc viser, at der selv med oktan 100, høres let tændingsbanken (klævrende lyd og klart faresignal).

Man kan, til en vis grad, ”justere” sin MZ til at acceptere lavere oktan, senere tænding og ekstra toppakning etc., det betyder helt klart, mindre motor kraft.

Omvendt kan man udnytte et højt oktan, med lidt tidligere tænding (lidt mere bundtræk) og mindre chance for sætning ved hård belastning.

Jeg kører med oktan 100 og kun oktan 95, hvis jeg ikke kan få andet, tak til OK tankene.

På en tur i Finland kørte jeg et par tanke med E10, ingen problem (jeg blander i tanken).

En snak med finnerne om E10, sagde de, at problemerne opstå ved parkering i længere tid. Spritten suger fugt til sig og når den har nået en vis mængde, blot et par måneder, udskilles den.

Nu er der vand i benzintank og svømmerhus, med hvad dette indebærer af rust og tæringsskader, ikke mindst startbesvær.

Mit råd er kør med lavt spritindhold, gerne oktan 100, din MZ vil elske det.

Bland olie som du plejer, brug en god semisyntetisk 2takt olie.

Undgå de gamle mineralske, uden additiver. Brug heller ikke fuld syntetisk, MZ,erne biver ikke varme nok til at brænde den af, det ”sovser” ud af udstødningen..

Kører man kun små ture, i ny og næ, så brug akrylatbenzin (Aspen), fås færdigblandet med 2%olie og er uden sprit.

Ved hensætning af MZ’en for vinteren, tøm tanken og kør karburatoren tom, påfyld en liter akrylatbenzin og start motoren en øjeblik – nu er der en chance for at den dur til foråret.

Akrylatbenzin koster 25 – 35 kroner, det er dyrt, men tænk på dine pakdåser, pakninger, rust og tæringer – det er værd at overveje.

Mvh, Gunnar 
 
Ps. man kan faktisk få en "sætning" ved at blande mere olie i, da olien "fortrænger" tilsvarende mængde benzin, bliver benzin/luft forholdet magere, dermed højere varme og motorblokering. Ved ændring af olieforhold bør karburtoren omdyses. 
Edvard Korsbæk

  12.01.2020
  09:10
Takker - Den artikel bliver L A N G!
 
 
Tommy Birkegaard

  28.01.2020
  20:46
Superfin og informativ redegørelse for problematikken med det forb...... miljøgøgl. Kan man konkludere, at ethanolen opfører sig som god, gammeldags karburatorsprit? Som man jo tilsætter for at binde vand, og undgå isdannelse i brændstofsystemet. Og hvis man tænker tanken hvis man stiller motorcyklen i vinterhi med en halv tank acrylatbenzin, tilsat et skvæt karburatorsprit, vil der så være vand tilstede, når cyklen trækkes af stald igen? Jeg stillede min Kreidler ind d.15 november 2019 (veteranforsikringskrav), og tappede en deciliter af forleden. Der var synligt vand under E5 benzinen.....så jeg tænker måske skulle man give den en dosis karburatorsprit inden opstart? MZ''en køres et par gange om måneden vinteren igennem.  Har jeg fat i noget, eller...?
 
Gunnar Olsen

  29.01.2020
  13:57
Hvis du hælder sprit i akrylatbenzinen - så er du jo lige vidt og en masse kroner fattigere.
INGEN SPRIT UNDER OPBEVARING!
 
Sprit er "hygroskopisk" dvs. det trækker fugten, til sig, ud af luften. 
Sålænge "spritten" i E5 og E10 benzin, kan "rumme" vandet, ingen problem.
Når "mætningspunktet" er nået, udskiller sprit/vandet sig. 
Under opbevaring fordamper benzin og sprit, tilbage er vandet - en karburator opbevaret med vand, lider en stille død.
 
Og så er der hele problematikken med pakdåser og gummi i benzinhanen etc.
- en delvis forstoppet benzinhane kan forårsage en stempelsætning :(
 
Man kan fjerne spritten fra E5/E10 (Ps. Jeg har ikke efterprøvet dette  - "sakset" fra hjemmeside). 
En dunk E5/E10 tilsættes 25% vand, efter lidt tid udfælder vand/sprit sig og samler sig på bunden.
Nu er det blot, at hælde benzinen forsigtigt fra, lad lidt stå tilbage.
Oktantallet vil være faldet 2-3 oktan. 
 
Svend Nielsen

  05.12.2021
  16:47
Kom lige i tanke om denne gamle diskussion omkring oktantal da Jeg støtte på disse linier i min es 150 reparationsbog:

"Svarende til motorens konstruktion skal der anvendes en benzin med et oktantal på mindst 88 (ROZ)"

Jeg vil mene at ROZ og RON er samme måleenhed. Hvorfor antager du at Østtyskerne tolkede oktantal anderledes.