Klubmodul henter siden
Generalforsamling 25. september 2021 kl. 13
Gunnar Olsen

  10.09.2021
  18:36

Generalforsamlingen nærmer sig, generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og med dit fremmøde er du med til at bestemme hvad der skal ske i og med klubben.

Har du forslag og/eller ønsker til ændringer, fornyelse og hvad ved jeg, så vær opmærksom på, at skal det behandles, skal det være indsendt til formanden eller bestyrelsen, senest 8 dage inden (deadline 17. september), så det kan blive optaget som et punkt på dagsordenen.

Det er også vigtigt, at du møder op og giver din mening til kende, det er sådan et demokrati fungerer.

Det er ikke nok med et spontant udbrud under punktet ”Eventuelt”, her kan der ikke tages beslutninger, iflg. vedtægterne.

Det er hårde tider for foreningslivet, hjælp med at bevare vores klub og MØD OP

Tendensen er at Facebook etc. tager over, er det ok?????

Det fint nok med en debat her på hjemmesiden, men det er ikke et punkt til dagsordenen, før det er "indsendt".
Beslutningerne sker på generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
Gunnar, snart forhenværende medlem af bestyrelsen 
Edvard Korsbæk

  12.09.2021
  16:33
Jeg kommer i år - Vi er ovre Corona...
 
Ved sidste tjek på nrplade.de er der 902 indregistrerede MZ tilbage. Det betyder at der er forsvundet 1000 stk. siden sidste år.  Da en gennemsnitlig ejer har mere end to MZ (Mit gæt, ikke verificeret) betyder det at vi har 300 til 400 MZ ejere herhjemme, hvoraf de 150 er medlem af MZ klubben. Det må siges at være OK.
 
Foreningen hviler som jeg ser det på tre søjler:
 
Træffene.
Bladet.
Hjemmesiden. 
 
Træffene skal vedligeholdes, men fungerer pt. pænt. "Vi keder os" var en meget fin fornyelse!
 
Om bladet skal have en ny redaktør vil jeg lade være op til andre. Jeg har et indtryk af, at det jeg laver bliver værdsat.
 
Hjemmesiden er et problem.
Teknisk - at hjælpe bestyrelsen med hårdt arbejde  - fungerer den som jeg forstår det udmærket. Det er dog sådan, at Ole vedligeholder mit gamle program for at skrive labels ud, og det er ikke helt tilfredstillende.
Men Forum er ikke godt nok.
For det første  har vi mistet hele historikken. Der lå enorme mængder i den gamle hjemmeside.
Og vigtigere er, at den nye side ikke kan tage billeder. Det betyder, at Facebook er bedre end forum.
Så jeg har et forslag til generalforsamlingen:
 
"Bestyrelsen pålægges at finde løsninger på Forum i hjemmesiden, så den kan bruges som den gamle med både CHAT funktion og med billeder. Dette kan ske indenfor det nuværende Klubmodul program, ved en afløser eller ved en udvidelse. Bestyrelsen kan bruge udenforstående til at finde løsninger." 
 
Med venlig hilsen
 
Edvard Korsbæk 
 
Gunnar Olsen

  14.09.2021
  10:26
Om hjemmesiden.
 
Bestyrelsen er helt klar over hjemmesidens mangler, men har ikke formået at forhandle og formidle en løsning.
 
Der skal derfor nye kræfter i spil i bestyrelsen, som har kompetancen og/eller en "udenforstående" som magter opgaven. 
 
Dukker disse kræfter ikke op til generalforsamlingen er vi lige vidt.
 
Kære medlemmer, er der en eller flere de kan og vil hjælpe klubben videre, så møde op generalforsamlingen.
 
Mvh, Gunnar 
 
Edvard Korsbæk

  15.09.2021
  20:59
Jeg kommer - Og jeg vil gerne lægge mine evner i arbejdet med hjemmesiden.
Steffen Nørgaard Hansen

  18.09.2021
  10:51
I formandens beretning i MZ-nyt 2-2021 bliver der varslet om udskiftning/afgang i bestyrelsen - hvor mange af bestyrelsens medlemmer har besluttet at forlade denne ved førstkommende generalforsamling ?.
Gustav Hansen

  18.09.2021
  13:40
Citat
I formandens beretning i MZ-nyt 2-2021 bliver der varslet om udskiftning/afgang i bestyrelsen - hvor mange af bestyrelsens medlemmer har besluttet at forlade denne ved førstkommende generalforsamling ?.

Jeg er først på valg næste år. Men ønsker også udskiftning snarest
Ole Østergaard

  21.09.2021
  18:04
Jeg ønsker også fratrædelse i år.
 
Ole Ø 
Jens Wellejus

  22.09.2021
  12:13
Familiære forpligtelser forhindrer deltagelse i GF. Det er nok urealistisk at være tilbage i Odense inden 16 :-(
Er det muligt at afgive fuldmagt, eller skal man være fysisk til stede?
Bliver forslag indsendt rettidigt til bestyrelsen offentliggjort inden generalforsamlingen?
Gunnar Olsen

  22.09.2021
  15:56

Der ingen passus i vedtægterne om brug af fuldmagt, det har heller ikke været brugt tidligere, derfor mener jeg ikke denne løsning er mulig.

Offentliggørelse af endelig dagsorden, er der heller ikke tradition for, der er ”normalt” ikke kontroversielle punkter som har nødvendiggjort dette. Klubben er fra før den tid, hvor hjemmeside og andre fora gav mulighed for debat, derfor ingen behov for offentliggørelse, da debatten først fandt sted på generalforsamlingen.

Disse forhold kan naturligvis ændres, HVIS der er nogen som møder op og gør DERES indflydelse gældende. Det DEM som møder op, der bestemmer. Er det "platinisterne" eller "mobilisterne"? - Hvis man mener det kan klares via mobiltelefonen, har man som "mobilist" ikke en chance.

MZ klubben er den mulighed der er for at samle ALLE former for resourcer omkring MZ, Facebook er stedet for kommersielle interesser og folk som samler på "likes", uden egentlig kendskab til emnet. 

Som jeg ser det.

På generalforsamlingen i år, bliver den store opgave at sammensætte en ny bestyrelse, som kan løse opgaven med klubbens hjemmeside, som Edvard beskriver, og med et bogholderi som kan tilgodese en rimelig arbejdsindsats for kassereren, samt at rumme medlemsskare som, i den ene ende har medlemmer med fastnettelefon, betaler kontant og kører med platiner og den anden ende, medlemmer der lever med Vape, mobiltelefon og Facebook i alt hvad de foretager sig.

Kan klubben rumme hele dette spektrum, eller vil/skal den hælde til den ene eller anden side.

Mvh, Gunnar

Jens Wellejus

  23.09.2021
  14:30
Jeg vil tro denne tirade er tiltænkt mig.

I opslaget stillede jeg et par opklarende spørgsmål til demokratiets funktion i foreningen. En, i mine øjne, helt uskyldig forespørgsel.
 
Brugen af fuldmagter er gange almindelig, og forekommer i alle de foreninger jeg er bestyrelsesmedlem i.
Det er en mulighed for at, ganske vist lidt amputeret, at deltage i afstemninger ved arrangementer hvor man er forhindret i deltagelse. 
 
At offentliggøre indkomne forslag er heller ikke usædvanligt. På den måde kan medlemmerne forberede sig på den forventelige debat og tænke deres holdninger igennem. 
 
At klubben rummer to "partier" kommer som en overraskelse. At jeg associeres med med de ene er en endnu større overraskelse.  Hvis nogen vil have den godhed at fremsende partiprogrammerne for Platinsterne og Mobilisterne har jeg selv mulighed for at melde mig ind. Indtil da fritages jeg helst for at blive stillet til regnskab for deres holdninger. 
 
Læg mærke til at jeg blot spurgte. Blot for at vide mere om den demokratiske proces i klubben. Der var ingen holdning bag, og heller intet ændringsforslag.  
 
Med ønsket om en god og kærlig generalforsamling for de der har mulighed for at møde op. Håber at være med næste gang.
Kh, Jens 
Gunnar Olsen

  23.09.2021
  16:15
Hej Jens
Jeg er ked af at du tog mit indlæg op på denne måde, det var ikke min hensigt, undskyld.
Jeg forsøgte, så redeligt jeg kunnne, at besvare dine spørgsmål.
 
Resten af mit indlæg var møntet på yderpunkter, ikke nødvendigvis fløje,  - det har været en udfordring, uden succes at få disse ender til at nå sammen. "Platinister" og "mobilister" var et, åbenbart, kikset forsøg på at være morsom.
 
Vi har gang på gang, afholdt generalforsamling med 10 - 15 deltagere, incl. bestyrelsen, det er meget lidt tilfredsstillende, når man lægger et seriøst arbejde i forsøget med at holde en forening kørende, samtidig med at man hører kritik og gode forslag, fint nok, men der hvor tingende besluttes, sker der ingen ting.
 
Mit indlæg er udtryk for en stærk frustration og bekymring for klubbens fremtid. Jeg havde ambitioner da jeg lod mig vælge ind i bestyrelsen for 11 år siden, nu vil jeg gerne, at nye kræfter kom til. 
 
Min "tirade" er rettet mod ALLE medlemmer som ikke har en god grund for ikke at deltage i generalforsamlingen, om nogen.
Jeg beklager, hvis min facon støder nogen, det var ikke tanken, blot et forsøg på at råbe nogen op, jeg er egenligt et omgængeligt menneske, nu slipper i lige straks.
Jeg håber på en generalforsamling, med nye, såvel som gamle ansigter, som konstruktivt, vil arbejde for at vores klubs fremtid.
Mvh, Gunnar 
Mogens Henriksen

  24.09.2021
  16:09
Der er lagt op til en spændende generalforsamling og jeg håber, det ender med et godt resultat. Positivt, at Edvard tilbyder sig til arbejdet med hjemmesiden. I år kan jeg desværre ikke deltage i generalforsamlingen, da jeg er på ferie.
 
Mvh Mugge 
Gustav Hansen

  25.09.2021
  16:26
Tak for en hyggelig og konstruktiv generalforsamling.
Og tillykke til den nye bestyrelse som er som følger.

Formand. Gustav Hansen
Kasserer. Edvard Korsbæk (fra januar. Ole fortsætter indtil da)
Webmaster. Sven Nielsen (Sortkrudt)
Merchandise. Kristian Jensen (Kedde)
Medlemsansvarlig. Henrik Thomsen.

Ole Østergaard

  27.09.2021
  17:23
Det er jeg 99% sikker på den gør.  :-) 
Jens Wellejus

  03.10.2021
  13:35
Helt OK, Gunnar.
Jeg blev også lidt vel syrlig :-/