Generalforsamling MZ Klub.DK 2024
Tidspunkt
28.09.2024 kl. 13.00 - 28.09.2024 kl. 18.00
Sted
MC Touring Camp ,
Beskrivelse

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 28/9 2023 KL. 13:00.

 

STED: I år skal generalforsamlingen holdes i Jylland, og vi har valgt at holde den hos -

                      

                     

MC Touring Camp , Nødagervej 32A, 8560 Kolind


 

Generalforsamlingen afholdes som et endagsarrangement, men efter generalforsamlingen kan vi køre en kort fællestur 

 

Klubben står for salg af øl & vand samt gratis kaffe.

 

DAGSORDEN:

 Følger

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse samt lovændringer hvis mindst 10% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg, dog kun hvis der er mere end 1 kandidat.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræver beslutning om klubbens ophævelse 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.

 

Mvh. på Bestyrelsens vegne.

 

Mugge

MZ Klub Danmark